Usługi porządkowe i utrzymanie terenów zielonych oraz Transport 12t

Usługi porządkowe:

 • kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach
 • sprzątanie biur
 • mechaniczne zamiatanie dróg i placów
 • mycie okien

Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych:

 • wycinka i przycinka drzew
 • nasadzanie drzew
 • zagospodarowanie terenów zielonych
 • koszenie trawników
 • grabienie i wywóz liści
 • strzyżenie żywopłotów

Wywóz śmieci i odpadów komunalnych:

 • wynajem kontenerów na gruz
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych
 • wywóz odpadów zielonych
 • wywóz odpadów komunalnych

Usługi podnośnikiem montażowym:

 • montaż i mycie banerów reklamowych
 • czyszczenie rynien
 • inne z wykorzystaniem podnośnika koszowego

Odśnieżanie:

 • odśnieżanie dróg i chodników
 • odśnieżanie placów
 • usuwanie sniegu z dachów

Usługi transportowe do 12 ton